Tribotehnisko līdzekli TRENOL

Preparāta “TRENOL” pielietojums ūdens transportā

Iekārtu darbības drošuma paaugstināšana, visiem ūdens transporta kuģu tipiem, ir mehāniķu galvenais uzdevums. Gadījumā, ja avārijas situācija rodas atklātos ūdeņos, tālu no remonta bāzes, tad tās likvidācija prasa daudz laika, materiālu un rezerves daļu, un arī tad ne vienmēr tas ir izpildāms. Šads ekstremāls remonts ikreiz ir saistīts ar lieliem finansiāliem izdevumiem.

 

 • Klanis
 • Liela atstarpe, kas noved pie avārijas vibrācijas
 • Kloķvārpsta

Nolieta dzinēja klaņa un kloķvārpstas saskare līdz apstrādei ar preparātu “TRENOL”

Energo-resursu taupīšanas tehnoloģiju, uz tribotehniskā preparāta "TRENOL” bāzes, pielietojums uz visu kuģu tipu aprīkojuma paaugstina motoresursu un tā darba drošumu, samazina avāriju bojājumu varbūtību, samazina ārpusplāna remonta darbietilpību, samazina komplektējošo un rezerves daļu patēriņu.

Ar tribotehnisko sastāvu “TRENOL” var apstradāt iekšdedzes dzinējus, kompresorus, reduktorus, sūkņus, elektrodzinējus un ģenerātoru gultņu mezglus un citus mehānismus, kas nodilst intensīvās berzes rezultātā.

 

 • Klanis
 • Minimāla atstarpe starp nodilumizturīgam gludām virsmām (nav vibrācijas)
 • Kloķvārpsta

Dzinēja klaņa un kloķvārpstas saskare pēc apstrādes ar preparātu “TRENOL”

Berzes mezglu apstrādes ar tribotehnisko preparātu “TRENOL” rezultāts:

 • Cilindru-virzuļu, plunžeru un tiem līdzīgu pāru blīvējums;
 • Palielinās jauda, paaugstinās eļļas spiediens;
 • Samazinās mezglu troksnis, vibrācija un temperatūra;
 • Degvielas un smērvielu ekonomija;
 • Pagarinās eļļas darbības laiks, jo samazinās tās piesārņotība ar nodiluma produktiem;
 • Dzinējs ir aizsargāts, pat ja avārijas rezultātā ir noplūdusi eļļa;

Preparāta “TRENOL” pielietojums autotransportā.

Klasiskā automašīnas remonta shēma: diagnostika, izjaukšana, nodilušas detaļas maiņa pret jaunu, montāža. Bez šaubām, jaunu detaļu berzes virsmu cietība ir ievērojami augstāka nekā uz nenomainīto detaļu saskares virsmām, kuras bija nodilušas ekspluatācijas laikā līdz remontam. Kā sekas ir lēcieveida nolietojuma intensitātes pieaugums detaļām ar mazāku cietību. Rezultātā, remonts tiek veikts pēc tā saucamā “domino principa” un noved pie pakāpeniskas visu saistīto detaļu secīgai nomaiņai, un katru reizi to nepieciešams izjaukt.

Preparāta “TRENOL” pielietojums dzelzceļa transportā

Izmantojot energo-resursu taupīšanas tehnoloģiju uz tribotehniskā preparāta "TRENOL” bāzes, tiek apstrādāti arī dzelzceļa transporta sistēmas mehānismi – lokomotīves, drezīnas, sliežu ceļu mašīnas, stacionāri un pārvietojami kompresori, sūkņu stacijas, apkures katli, dažādas iekārtas.

Lokomotīvēs apstrādā: dīzeļdzinēju, kompresoru, kompresora reduktoru, vilkmes reduktoru zobratu pārnesumus, elektrisko palīgmašīnu gultņus, motoru-ass gulņus, autosaķeres un citus mehānismus.

Mūsu kompānija ar šo iekārtu apstrādi nodarbojas kopš dibināšanas. Ir uzkrāta milzīga pieredze. Augsto efektivitāti apstiprina tehniskie mērījumi un degvielas un eļļas patēriņa datu analīze.

Iegūtie rezultāti:

 • Riteņpāru koru nodiluma intensitātes samazināšana par 40% koru bremžu klučos, un bezkoru brmžu klučos 2 reizes;
 • Ražojot, TR-2, TR-3 un KR, dīzeļa cilindru-virzuļu grupas detaļu izbrāķēšana samazinās 2-3 reizes;
 • Cilindros palielinās un izlīdzinās kompresija;
 • Degvielas un smērvielu ekonomija ir līdz 4-7%;
 • Paaugstinās kompresoru produktivitāte par 10-15%;
 • Samazinās lokomotīvju neplānoto remontu skaits;
 • Bez avāriju lokomotīves ekspluatācijas iespēja (no TA līdz TR) bez neplānotā remonta, ja bojāts zobpārvada apvalks;

Pateicoties resursa un mehānismu darba drošuma palielinājumam pēc apstrādes ar tribotehnisko sastāvu “TRENOL”, ir lietderīgi pārskatīt to tehnisko apskašu un tekošo remontu termiņus. Tos var veikt retāk.

Kā piemēru var minēt rezultātus, ko tribotehniskā sastāva “TRENOL” tipveida izmēģinājumos uzrādīja divsekciju maģistrālās sērijas dīzeļlokomotīves dīzeļi 2ТЭ116.

Saskaņā ar dokumentiem, 2011.gada 14.jūnijā dīzeļa sekcija B tika apstrādāta ar preparātu “TRENOL”. Dīzeļa sekcija A nebija apstrādāta, jo tika izvēlēta kā kontroles. Pirms izmēģinājuma sākšanas, tika izmērīta abu sekciju katra cilindra kompresija. Dīzeļa sekcijas A kompresijas vidējais lielums bija 27,2kg/cm ². Dīzeļa sekcijas B kompresijas vidējais lielums bija 28,1kg/cm².

Ekspluatācijas gaitā tika veikti vēl divi kompresijas mērījumi ar 3 mēnešu intervālu. Rezultāti redzami grafikā.

Pusgada laikā abas sekcijas nobrauca 58,9 tūkstoti kilometrus. Šajā laika periodā kompresijas vidējais lielums apstrādātajā dīzeļa sekcijā B palielinājās no 28,1 kg/cm² līdz 35,8 kg/cm² vai par 27,4%. Tai pat laikā kompresijas vidējais lielums dīzeļa kontrolsekcijā A samazinājās no 27,2 kg/cm² līdz 23,5 kg/cm² vai par 13,6%, kas atbilst normālam nodilumam.

Degvielas un smērvielu izlietotā daudzuma uzskaite uzrādīja, ka ar preparātu “TRENOL” apstrādātais dīzeļlokomotīves 2ТЭ116 (sekcija B) pusgada laikā izlietoja dīzeļdegvielu par 16,7% mazāk nekā kontrolsekcija A un eļļu par 9,4% mazāk nekā kontrolsekcija.

Tikai no degvielas un smērvielām iegūto līdzekļu ekonomija, jau pusgada laikā, vairākkārt kompensē dīzeļdzinēja apstrādes izmaksas. Ņemot vērā, ka samazinās dārgo detaļu nodilums un palielinās intervāls starp TA, tad ekonomiskais efekts ir vēl lielāks.

SIA “BaltTransServis” atsauksme par tribotehniskā sastāva “TRENOL” pielietošanas rezultātiem.

SIA “Lokomotiv Plus”” atsauksme par tribotehniskā sastāva “TRENOL” pielietošanas rezultātiem.