Tribotehnisko līdzekli TRENOL

TRENOL sastāvu apraksts.

Komplekts “TRENOL-auto”, kura pamatā ir tribotehniskais satāvs (preparāts) “TRENOL”, ir paredzēts automašīnu dzinēja (benzīna, gāzes vai dīzeļa) tribotehniskai apstrādei, ar uz etiķetes norādītās uzpildāmās motoreļļas tilpuma, pēc liela nobraukuma (no 50 tūkst. km), ar mērķi, atjaunot un uzlabot tā ekspluatācijas rādītājus, kā arī būtiski paaugstināt un izlīdzināt kompresiju cilindros, samazināt berzi virzuļu-klaņu grupā un pamatmezglos.

Rezultāts: ievērojami palielinās jauda, samazinās degvielas un motoreļļas patēriņš, palielinās motoresurss, samazinās izplūdes gāzu toksiskums, vieglāk iedarbināt zemās temperatūrās. Apstrādes pieteiktais efekts saglabāsies aptuveni 90000 kilometrus .

Vairumā gadījumu, apstrāde ar tribotehnisko sastāvu “TRENOL”, ir nopietna alternatīva kapitālajam remontam!

Tribotehniskais sastāvs “TRENOL” - nav piedeva motoreļļai, bet gan vienreizēja motora apstrāde ar to. Pēc apstrādes tiek veikta eļļošanas sistēmas standarta skalošana un eļļas maiņa. Tāpēc, līdzekļu taupības nolūkā, ir ieteicams apvienot tribotehnisko apstrādi ar regulāro eļļas maiņu, kas paredzēta pēc noteiktā grafika.

Lai kontrolētu tribotehniskās apstrādes efektivitāti, pirms apstrādes jāveic dzinēja cilindru kompresijas mērījumi, jānosaka degvielas un smērvielu vidējais patēriņš. Pēc apstrādes nākamo pārbaudi veic, kad nobraukti 1000 kilometri, izmantojot tos pašus mērinstrumentus.

Uzmanību! Ja ir nopietni bojāta vārstu sistēma, deformēti (izdeguši) virzuļi un virzuļu gredzeni, kā arī plaisas cilindru blokā, tad efekts no dzinēja tribotehniskās apstrādes nebūs tik ievērojams. Pirmkārt ir jānovērš visi defekti, un tikai pēc tam jāveic dzinēja apstrādi ar tribotehnisko sastāvu “TRENOL”.

Gadījumā, ja dzinēja eļļošanas sistēmai jau ir pievienota jelkāda piedeva, tad, pirmkārt, ir jāveic tās skalošana un eļļas maiņa, un tikai pēc tam ( kad nobraukti vismaz 1000 kilometri) ir jāveic apstrādi ar tribotehnisko sastāvu “TRENOL” pēc standarta tehnoloģijas.

Komlektā ietilpst:

1. Standarta konteiners 500ml;
2. Konteiners ar preparātu “TRENOL”;
3. Preparāts (tribotehniskais sastāvs) “TRENOL”
4. Šļirce, kuras tilpums ir 20ml;
5. Eļļas uzpildīšanas uzlika;
6. Lietošanas instrukcija;
7. Pirkstaiņi, salvetes.

 

Papildus materiāli, kurus nepieciešams sagatavot pirms automobiļa dzinēja apstrādes ar komplektu “TRENOL”:

- Eļļas izturīgs trauks ar tilpumu ne mazāk kā 2,5 litri;
- Nepieciešamā tilpuma eļļa skalošanai;
- Dzinēja tilpumam atbilstošs motoreļļas daudzums;
- Jauns eļļas filtrs.

Komplekta “TRENOL-auto” lietošanas instrukcija.

Dzinēja standarta apstrāde ar tribotehnisko sastāvu.


 

Tā ir visu dzinēja berzes mezglu, pie kuriem piekļūst eļļošanas sistēma, apstrāde ar tribotehnisko sastāvu “TRENOL”, kā arī atsevišķi, cilindru-virzuļu grupas detaļām. Lielāks efekts ir tad, ja dzinējs ir ļoti nodilis un cilindros ir nevienmērīgs kompresijas sadalījums.

Uzmanību! Atkāpes no zemāk uzskaitītās tehnoloģijas var novest pie negatīvām sekām.

1. Pārliecinieties, ka automašīnas tīkla akumulators ir pilnībā uzlādēts. Pārslēdziet pārnesumkārbas sviru “neitrālā”pozīcijā, ieslēdziet rokas bremzi. Uzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai.

2. Dīzeļdzinējam: atslēdziet degvielas padevi sprauslām saskaņā ar tehniskās apkopes norādēm, izņemiet sprauslas no cilindru bloka. Benzīna (gāzes) dzinējs: atslēdziet aizdedzes sistēmu saskaņā ar tehniskās apkopes norādēm, izgrieziet sveces. Atveriet eļļas sistēmas uzpildes vāciņu.

3. Ielejiet palīgtilpumā (skat. punktu “Pap. mater.” sadaļā "Komplektācija") instrukcijā norādīto skalojamās eļļas daudzumu.

4. Atveriet tribotehniskā sastāva “TRENOL” konteinera vāciņu. Uzmanīgi beriet tā saturu palīgtilpumā, iejauciet to skalošanas eļļā līdz iegūsiet vienveidīgu konsistenci (maisījumu).

5. Salieciet šļirci un uzlieciet tai eļļas uzpildes uzmavu. Nezaudējot laiku, uzņemiet šļircē maisījumu ar aprēķinu 20ml uz 1litru cilindra darba apjoma (minimāli 10ml), un ievadiet to pirmajā dzinēja cilindrā caur atveri sprauslai (sveces). Lietojiet pirkstaiņus, salvetes! Atkārtojiet to pašu ar pārējiem dzinēja cilindriem.

6. 3-5 sekundes grieziet ar starteri dzinēja kloķvārpstu. Atkārtojiet šo darbību 3 reizes ar intervālu 10-15 sekundes.

7. Ievietojiet sprauslas (sveces) tām paredzētajā vietā. Dīzeļdzinējam: atjaunojiet degvielas padevi sprauslām. Benzīna dzinējam: pieslēdziet augstsprieguma vadus un aktivizējiet aizdedzes sistēmu.

8. Atkārtoti samaisiet skalojamo eļļu, kurā iejaukts preprāts “TRENOL”, un, nezaudējot laiku, ielejiet to eļļas iepildes atverē.

9. Pēc iespējas ātrāk iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam pastrādāt brīvgaitā 40 minūtes. Esiet gatavi tam, ka no izpūtēja īslaicīgi parādīsies biezi dūmi.

10. Izslēdziet dzinēju, nekavējoties nolejiet no tā eļļu, un ielejiet visu atlikušo tīrās sagatavotās skalojamās eļļas tilpumu (skat. punktu “Pap. mater.” sadaļā "Komplektācija").

11. Vēlreiz iedarbiniet dzinēju un 3-4 minūtes ļaujiet pastrādāt tam brīvgaitā.

12. Nolejiet skalošanas eļļu, nomainiet eļļas filtru, iepildiet jaunu motoreļļu.

Dzinēja apstrādes process ar tribotehnisko sastāvu “TRENOL” ir pabeigts! Tālākā dzinēja ekspluatācija notiek parastā režīmā (bez piestrādes).

 

Vienkāršota dzinēja apstrāde, kura tiek pielietota dizeļdzinējiem.

 

Tā ir visu dzinēja berzes mezglu, kuriem piekļūst eļļošanas sistēma, apstrāde ar tribotehnisko sastavu “TRENOL”. Vinkāršoto apstrādi varam ieteikt gadījumos, ja galvenais mērķis nav darba parametru atjaunošana (kas vienalga notiks), bet motora motoresursa palielināšana un ievērojama degvielas un smērvielu patēriņa samazinājums.

 

Uzmanību! Atkāpes no zemāk uzskaitītās tehnoloģijas var novest pie negatīvām sekām.

1. Pārliecinieties, ka automašīnas tīkla akumulators ir pilnībā uzlādēts. Pārslēdziet pārnesumkārbas sviru “neitrālā”pozīcijā, ieslēdziet rokas bremzi.

2. Uzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai. Atveriet eļļas sistēmas uzpildes vāciņu.

3. Ielejiet palīgtilpumā instrukcijā norādīto skalojamās eļļas daudzumu.

4. Atveriet tribotehniskā sastāva “TRENOL” konteinera vāciņu. Uzmanīgi beriet tā saturu palīgtilpumā, iejauciet to skalošanas eļļā līdz iegūsiet vienveidīgu konsistenci (maisījumu).

5. Nekavējoties ielejiet skalošanas eļļu ar preparātu “TRENOL” (maisījumu) eļļas iepildes atverē.

6. Pēc iespējas ātrāk iedarbiniet dzinēju un ļaujiet pastrādāt brīvgaitā 40 minūtes.

7. Izslēdziet dzinēju, nekavējoties nolejiet no tā eļļu, un ielejiet visu atlikušo tīrās sagatavotās skalojamās eļļas tilpumu (skat. punktu “Pap. mater.” sadaļā "Komplektācija").

8. Vēlreiz iedarbiniet dzinēju un 3-4 minūtes ļaujiet pastrādāt tam brīvgaitā.

9. Nolejiet skalošanas eļļu, nomainiet eļļas filtru, iepildiet jaunu motoreļļu.

Dzinēja apstrādes process ar tribotehnisko sastāvu “TRENOL” ir pabeigts! Tālākā dzinēja ekspluatācija notiek parastā režīmā (bez piestrādes).


 

 

Dzinēja kompresijas korekcija.

Tā ir cilindru-virzuļu grupas apstrāde ar tribotehnisko sastāvu “Kompresijas korektors “TRENOL””. Tas dod lielu efektu, ja dzinējam ir liels nodilums un nevienmērīgi tiek sadalīta kompresija cilindros. Ja nepieciešams, to var veikt vairākkārtīgi un bez eļļas maiņas.

Uzmanību! Atkāpes no zemāk uzskaitītās tehnoloģijas var novest pie negatīvām sekām.

1. Pārliecinieties, ka automašīnas tīkla akumulators ir pilnībā uzlādēts. Pārslēdziet pārnesumkārbas sviru “neitrālā”pozīcijā, ieslēdziet rokas bremzi. Uzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai.

2. Dīzeļdzinējam: atslēdziet degvielas padevi sprauslām, saskaņā ar tehniskās apkopes norādēm, izņemiet sprauslas no cilindru bloka. Benzīna (gāzes) dzinējs: atslēdziet aizdedzes sistēmu, saskaņā ar tehniskās apkopes norādēm, izgrieziet sveces. Atveriet eļļas sistēmas uzpildes vāciņu.

3. Atveriet tribotehniskā sastāva “TRENOL” konteinera vāciņu. Uzmanīgi beriet tā saturu palīgtilpumā, iejauciet to skalošanas eļļā līdz iegūsiet vienveidīgu konsistenci (maisījumu).

4. Salieciet šļirci un uzlieciet tai eļļas uzpildes uzmavu. Nezaudējot laiku, uzņemiet šļircē maisījumu ar aprēķinu 20ml uz 1litru cilindra darba apjoma (minimāli 10ml), un ievadiet to pirmajā dzinēja cilindrā caur atveri sprauslai (sveces). Lietojiet pirkstaiņus, salvetes! Atkārtojiet to pašu ar pārējiem dzinēja cilindriem.

5. 3-5 sekundes grieziet ar starteri dzinēja kloķvārpstu. Atkārtojiet šo darbību 3 reizes ar intervālu 10-15 sekundes.

Ievietojiet sprauslas (sveces) tām paredzētajā vietā. Dīzeļdzinējam: atjaunojiett degvielas padevi sprauslām. Benzīna dzinējam: pieslēdziet augstsprieguma vadus un aktivizējiet aizdedzes sistēmu.

6. Pēc iespējas ātrāk iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam pastrādāt brīvgaitā 10 minūtes. Esiet gatavi tam, ka no izpūtēja īslaicīgi parādīsies biezi dūmi.

Dzinēja kompresijas ekspres-korekcijas process ar tribotehnisko sastāvu “TRENOL” ir pabeigts! Tālākā dzinēja ekspluatācija notiek parastā režīmā (bez piestrādes).

 

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, ievērojiet to precīzi un Jūs iegūsiet vēlamo rezultātu.